آموزش استفاده از کتابخانه ها کد 1010

IMG_0013_1 Atmel Studio - آموزش استفاده از کتابخانه ها کد 1010

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - آموزش استفاده از کتابخانه ها کد 1010rating_star Atmel Studio - آموزش استفاده از کتابخانه ها کد 1010rating_star Atmel Studio - آموزش استفاده از کتابخانه ها کد 1010rating_star Atmel Studio - آموزش استفاده از کتابخانه ها کد 1010rating_star Atmel Studio - آموزش استفاده از کتابخانه ها کد 1010
 

در این آموزش به نحوه اضافه کردن کتابخانه در نرم افزار AtmelStudio پرداخته شده است .

bottom-logo Atmel Studio - آموزش استفاده از کتابخانه ها کد 1010

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio