درباره SRF04

Previous Next

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - درباره SRF04rating_star Atmel Studio - درباره SRF04rating_star Atmel Studio - درباره SRF04rating_star Atmel Studio - درباره SRF04rating_star Atmel Studio - درباره SRF04
 

سنسور اولتراسونیک بر اساس اصل سیستم SONAR و RADAR کار می کند که برای تعیین فاصله یک جسم مورد استفاده قرار می گیرد.

سنسور اولتراسونیک امواج فراصوتی (فراصوت) را تولید می کند. هنگامی که این امواج فراصوت به هدف می رسد، آن را پژواک می دهد که توسط گیرنده حس می شود .

در تصویر زیر ، فرآیند به نمایش در آمده است .

Ultrasonic-Sensor2 Atmel Studio - درباره SRF04

 با اندازه گیری زمان ، ارسال Emitted Wave و دریافت Reflected Wave برای رسیدن به گیرنده ، می توانیم فاصله را محاسبه کنیم .

 

ماژول ( SRF04 ( HC-SR04

این ماژول دارای فرستنده ، گیرنده و مدار کنترل اولتراسونیک است.

در ماژول اولتراسونیک SRF04، باید پالس لحظه ای را به صورت مافوق صوت و با فرکانس 40 kHz تولید کند. پس از تولید مافوق صوت، یعنی 8 پالس 40 کیلوهرتز، پین اکو را بالا می برد. پین اکو تا زمانی که صدای اکو را به عقب برگرداند بالا باقی می ماند. بنابراین پهنای پایه Echo ، زمانی است که صدا برای حرکت به جسم و بازگشت به آن باشد.

با توجه به زمان و سرعت صوت که از قبل مشخص است ، می توان فاصله را محاسبه نمود .

این ماژول می تواند فاصله را از 2cm تا 3m اندازه گیری نماید .

 

 

نحوه کار ماژول

- ما باید حداقل 10ms به پایه Triger مقدار 1 را اعمال کنیم .

- سپس SRF04 به صورت خودکار موج هشت موج صوتی 40 کیلوهرتز را ارسال و دریافت می کند و منتظر خروجی افزایش لبه در پایه Echo می شود.

- هنگامی که مقدار پایه Echo افزایش یابد ، زمان را با تایمر تا لحظه ای که این پایه کاهش یابد ، اندازه گیری می کنیم .

- حال با توجه به سرعت صوت و زمان فوق می توان فاصله را اندازه گیری نمود .

1: Use voltage: DC5V
2: Static current: less than 2mA
3: level output: high-5V
4: level output: Low 0V
5: Sensor angle: not more than 15 degrees
6: Detection distance: 2cm-450cm
7: High precision: up to 3mm
Wiring, VCC, trig (control side), echo (receiving end), GND Ground

 

 

پروژه نمونه با برد Ladybird Mega برای راه اندازی سنسور

 

bottom-logo Atmel Studio - درباره SRF04

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio