خروجی ها OutPuts - پروژه 3002

Previous Next

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - خروجی ها OutPuts - پروژه 3002rating_star Atmel Studio - خروجی ها OutPuts - پروژه 3002rating_star Atmel Studio - خروجی ها OutPuts - پروژه 3002rating_star Atmel Studio - خروجی ها OutPuts - پروژه 3002rating_star Atmel Studio - خروجی ها OutPuts - پروژه 3002
 

هدف : راه اندازی اولیه و نمایش مقادیر 0 و 1 بر روی پایه های میکرو

در این پروژه به نحوه نمایش اطلاعات «0 و 1» بر روی پایه های میکرو پرداخته می شود و همچنین چگونگی خروجی یا ورودی تعریف کردن پایه های میکرو مورد توجه می باشد.

  

  

bottom-logo Atmel Studio - خروجی ها OutPuts - پروژه 3002

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio