Uart_RF7020 Code 9003

Previous Next

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - Uart_RF7020 Code 9003rating_star Atmel Studio - Uart_RF7020 Code 9003rating_star Atmel Studio - Uart_RF7020 Code 9003rating_star Atmel Studio - Uart_RF7020 Code 9003rating_star Atmel Studio - Uart_RF7020 Code 9003
 

پروتکل ارتباطی Uart یکی از پرکاربردترین پروتکلهای ارتباطی است که برای انتقال اطلاعات از آن استفاده می شود .

ماژول RF7020 یک ماژول برای ایجاد پروتکل Uart به صورت بی سیم می باشد .

که در اینجا ما پروژه ای برای کار با این ماژول قرار داده ایم .

نحوه عملکرد پروژه

 

 

تمامی کد های ارائه شده مبتنی بر بردهای آموزشی Ladybird و در قالب دو کنترلر Atmega32A  و Atxmega32A4U ارائه می شود و برای استفاده در دیگر کنترلر ها باید تغییرات اندکی ایجاد نمود . 

 

تمامی اطلاعات این مطلب OpenSource می باشد . شما هم می توانید آن را ارتقاء دهید . درصورتی که ارتقاء های شما سازنده باشد با نام خودتان ارائه خواهد شد .

Link Download Version 1.0.0.0

bottom-logo Atmel Studio - Uart_RF7020 Code 9003

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio