قوانین مسابقه ربات مسیریاب

Previous Next

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - قوانین مسابقه ربات مسیریابrating_star Atmel Studio - قوانین مسابقه ربات مسیریابrating_star Atmel Studio - قوانین مسابقه ربات مسیریابrating_star Atmel Studio - قوانین مسابقه ربات مسیریابrating_star Atmel Studio - قوانین مسابقه ربات مسیریاب
 

اولین دوره مسابقات STEM در ایران

 

Poster2 Atmel Studio - قوانین مسابقه ربات مسیریاب

 

 

تاریخ مسابقات به 15 و 16 شهریور ماه تغییر یافت . 

 

قوانین مسابقات

فرم ثبت نام

 

قوانین مسابقه Version 2.0

 

 

نقشه ها 

Robotics_GMC_Fatherly_2 Atmel Studio - قوانین مسابقه ربات مسیریاب

robot Atmel Studio - قوانین مسابقه ربات مسیریاب

 

 

bottom-logo Atmel Studio - قوانین مسابقه ربات مسیریاب

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio