کتابخانه MPU6050

Previous Next

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - کتابخانه MPU6050rating_star Atmel Studio - کتابخانه MPU6050rating_star Atmel Studio - کتابخانه MPU6050rating_star Atmel Studio - کتابخانه MPU6050rating_star Atmel Studio - کتابخانه MPU6050
 

MPU6050 یک سنسور شتاب سنج ، جایروسکوپ و دماسنج است و نحوه برقراری ارتباط با آن از طریق پروتکل ارتباطی I2C است .

 برای راه اندازی این سنسور نیاز به استفاده از بخش I2C می باشد و این کار را به کمک کتابخانه I2C که از پیش نوشته شده است انجام می دهیم .

این کتابخانه به صورت یک کلاس و با زبان C++ نوشته شده است که نحوه استفاده و راه اندازی آن بسیار ساده تر شده است .

 

فیلم عملکرد کتابخانه

 

ویژگی ها

 

نسخه های آینده «درباره نسخه آینده»

 - اضافه شدن توابعی که خروجی را بر حسب درجه ، شتاب لحظه ای و درجه سانتیگراد در اختیار ما قرار دهد .

 - اضافه شدن توابعی برای دریافت انفرادی داده ها

 

 

در زیر تمامی فایل ها کتابخانه ، برنامه های نمونه و نقشه مدارات برای راه اندازی قرار داده شده است .

 Link Download Version 1.0.0.1 First Version

در صورت تمایل به تهیه نمایشگر از طریق لینک زیر اقدام نمایید .

Link RoboticNGO

 

  

Follow this link in English 

  

لازم به ذکر است که این کتابخانه برای سری ATmega , ATtiny , AT90 مورد استفاده قرار می گیرد . 

  

لازم به ذکر است که این کتابخانه بردهای Arduino را در نسخه های 1.1.0.1 به بالا پشتیبانی می کند .

 

تمامی کد های ارائه شده مبتنی بر بردهای آموزشی Ladybird و در قالب دو کنترلر Atmega32A  و Atxmega32A4U ارائه می شود و برای استفاده در دیگر کنترلر ها باید تغییرات اندکی ایجاد نمود . 

 

تمامی اطلاعات این مطلب OpenSource می باشد . شما هم می توانید آن را ارتقاء دهید . درصورتی که ارتقاء های شما سازنده باشد با نام خودتان ارائه خواهد شد .

bottom-logo Atmel Studio - کتابخانه MPU6050

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio