Digital Accelerometer ADXL345

Previous Next

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - Digital Accelerometer ADXL345rating_star Atmel Studio - Digital Accelerometer ADXL345rating_star Atmel Studio - Digital Accelerometer ADXL345rating_star Atmel Studio - Digital Accelerometer ADXL345rating_star Atmel Studio - Digital Accelerometer ADXL345
 

این کتابخانه برای کار با ADXL345 از طریق پل ارتباطی I2C نوشته شده است .

نحوه عملکرد کتابخانه

 

 

لازم به ذکر است که این کتابخانه برای سری ATmega , ATtiny , AT90 مورد استفاده قرار می گیرد و برای خانواده Xmega به زودی افزونه ها اضافه خواهد شد .

 

تمامی کد های ارائه شده مبتنی بر بردهای آموزشی Ladybird و در قالب دو کنترلر Atmega32A  و Atxmega32A4U ارائه می شود و برای استفاده در دیگر کنترلر ها باید تغییرات اندکی ایجاد نمود . 

 

تمامی اطلاعات این مطلب OpenSource می باشد . شما هم می توانید آن را ارتقاء دهید . درصورتی که ارتقاء های شما سازنده باشد با نام خودتان ارائه خواهد شد .

 

برنامه نمونه ، کتابخانه ، نقشه های مدار

Link Download Version 1.0.0.1

در صورت تمایل به تهیه نمایشگر از طریق لینک زیر اقدام نمایید .

Link RoboticNGO

bottom-logo Atmel Studio - Digital Accelerometer ADXL345

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio