Library Uart

Previous Next

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - Library Uartrating_star Atmel Studio - Library Uartrating_star Atmel Studio - Library Uartrating_star Atmel Studio - Library Uartrating_star Atmel Studio - Library Uart
 

کتابخانه ای برای کار با پروتکل Uart 

Universal asynchronous receiver-transmitter

این کتابخانه به زبان C و برای ارتباط با تمامی Device ها که برای ارتباط با آنها نیاز به این پروتکل دارند .

این کتابخانه توسط  Peter Fleury منتشر شده است و به قدرت می توان گفت اکثر برنامه نویسان آزاد برای برقراری ارتباط Usart از این کتابخانه استفاده می کنند .

برای احترام به تلاشهای ایشان کد را بدون هیچ گونه تغییر در سایت قرار داده ایم فقط پروژه ای درقالب برد آموزشی برای راحت کردن کار با آن قرار دادیم .

کتابخانه بر اساس وقفه های پروتکل Usart ایجاد شده است و این روش بسیار منطقی و اصولی می باشد ، با این حال با توجه به آنکه تعداد زیادی از روش ساده برای خواندن اطلاعات به صورت عادی استفاده می کنند در آینده کتابخانه ای اضافه خواهد شد که به صورت عادی اطلاعات را ارسال و دریافت کند (یعنی روال دستور برنامه تا زمانی اطلاعات را ارسال و یا دریافت نکند به خط بعدی نخواهد رفت)

 

لازم به ذکر است این کتابخانه برای سری ATmega , ATtiny , AT90 مورد استفاده قرار می گیرد و برای خانواده Xmega به زودی افزونه ها اضافه خواهد شد .

 

تمامی کد های ارائه شده مبتنی بر بردهای آموزشی Ladybird و در قالب دو کنترلر Atmega32A  و Atxmega32A4U ارائه می شود و برای استفاده در دیگر کنترلر ها باید تغییرات اندکی ایجاد نمود . 

 

تمامی اطلاعات این مطلب OpenSource می باشد . شما هم می توانید آن را ارتقاء دهید . درصورتی که ارتقاء های شما سازنده باشد با نام خودتان ارائه خواهد شد .

Link Download Version 1.0.0.1

bottom-logo Atmel Studio - Library Uart

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio