Library I2C Bus

Previous Next

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - Library I2C Busrating_star Atmel Studio - Library I2C Busrating_star Atmel Studio - Library I2C Busrating_star Atmel Studio - Library I2C Busrating_star Atmel Studio - Library I2C Bus
 

کتابخانه ای برای کار با پروتکل I2C 

این کتابخانه به زبان C++ و برای ارتباط با تمامی Device ها که برای ارتباط با آنها نیاز به این پروتکل دارند .

در نسخه 1.0.0.2 توابع قابلیت ذخیره آدرس را بدست آورده و در دو قالب می توان از آنها استفاده نمود ، همچنین سعی شده توابع طوری تنظیم شوند که بتوان با توابع معروف که در این حوزه هستند ، با کمی تغییرات ارتباط برقرار کنند و برنامه هایی که برای کتابخانه های دیگر نوشته شده به راحتی بتوانند از این کتابخانه استفاده کنند .

    

 

لازم به ذکر است این کتابخانه برای سری ATmega , ATtiny , AT90 مورد استفاده قرار می گیرد و برای خانواده Xmega به زودی افزونه ها اضافه خواهد شد .

 

تمامی کد های ارائه شده مبتنی بر بردهای آموزشی Ladybird و در قالب دو کنترلر Atmega32A  و Atxmega32A4U ارائه می شود و برای استفاده در دیگر کنترلر ها باید تغییرات اندکی ایجاد نمود . 

 

تمامی اطلاعات این مطلب OpenSource می باشد . شما هم می توانید آن را ارتقاء دهید . درصورتی که ارتقاء های شما سازنده باشد با نام خودتان ارائه خواهد شد .

Link Download Version 1.0.0.3

Link Download Version 1.0.0.2

Link Download Version 1.0.0.1

bottom-logo Atmel Studio - Library I2C Bus

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio