کتابخانه ها | Libraries

تمامی کتابخانه های ارائه شده بر روی نرم افزار Atmel Studio برای استفاده از میکرو کنترلر ها می باشد و نرم افزار کتابخانه ای برای کار با قطعات و دیگر سخت افزار ها ندارد .

ما در این مجموعه انواع کتابخانه ها را در اختیار بازدید کنندگان سایت قرار می دهیم .

bottom-logo Atmel Studio - کتابخانه ها | Libraries

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio