ربات تعقیب خط | Line Following Robot

IMG_5563 Atmel Studio - ربات تعقیب خط | Line Following Robot

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - ربات تعقیب خط | Line Following Robotrating_star Atmel Studio - ربات تعقیب خط | Line Following Robotrating_star Atmel Studio - ربات تعقیب خط | Line Following Robotrating_star Atmel Studio - ربات تعقیب خط | Line Following Robotrating_star Atmel Studio - ربات تعقیب خط | Line Following Robot
 

بخش اول فیلم ربات تعقیب خط کفشدوزک

برای مشاهده فیلم به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

bottom-logo Atmel Studio - ربات تعقیب خط | Line Following Robot

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio