Ladybird Display

Previous Next

رای دهی: 5 / 5

rating_star Atmel Studio - Ladybird Displayrating_star Atmel Studio - Ladybird Displayrating_star Atmel Studio - Ladybird Displayrating_star Atmel Studio - Ladybird Displayrating_star Atmel Studio - Ladybird Display
 

با توجه به استفاده بسیار زیاد از نمایشگر های گرافیکی و قابلیت های ویژه ای که در این نمایشگرها نیز وجود دارد ، بر آن شدیم تا برنامه ای را بنویسیم که فایل های عکس را برای ذخیره در میکرو کنترلر مورد استفاده قرار گیرد .

این برنامه توانایی ذخیره عکس به 4 ساختار اصلی را داراست .

ویژگی ها

   - قابلیت تبدیل عکس به ساختارهای متنی برای نمایش عکس

   - قابلیت ذخیره سازی عکس به ۴ ساختار مختلف

   - قابلیت ایجاد عکس Mono Color , GrayScale ,16 Color , 256 Color

   - قابلیت انتقال تنظیمات به کتابخانه برای هماهنگی بهتر

   - همگام سازی برای نمایشگر های KS0108 , SSD1306 , PCD8544, SSD1289

به روز رسانی

2.04

  - اضافه شدن استفاده از کتابخانه GFX

  - اضافه شدن کد

 

 

برای استفاده از این نرم افزار باید نسخه جدید کتابخانه ها را دانلود نمایید .   

برای اجرای برنامه نیاز به Microsoft .NET Framework 4.0 و یا بالاتر است و از لینک فوق برای نصب اقدام نمایید . Link Download .Net Framework 

 

کد فعال سازی اجرای برنامه  4041  برای تاریخ January 2019

کد فعال سازی اجرای برنامه  4044  برای تاریخ February 2019 

کد فعال سازی اجرای برنامه  4047  برای تاریخ March 2019 

کد فعال سازی اجرای برنامه  4050  برای تاریخ April 2019 

کد فعال سازی اجرای برنامه  4053  برای تاریخ May 2019 

کد فعال سازی اجرای برنامه  4056  برای تاریخ June 2019 

 

 Link Download Version 2.04

 Link Download Version 2.00

 Link Download Version 1.02

 

bottom-logo Atmel Studio - Ladybird Display

گروه توسعه دهنده نرم افزاری و برنامه نویسی

Atmel Studio